Stowarzyszenie Puszek

Drukuj

Nauczyciele i wychowawcy Placówki w 2008 r. założyli Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Dzieciom ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi „Puszek". Stowarzyszenie opiera swą działalność na zasadzie "non profit" czyli pracy społecznej ogółu członków. Głównym celem działania Stowarzyszenia jest pomoc dzieciom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych, z Domów Dziecka, z zagrożonych ubóstwem, sprawowania całodobowej opieki nad dziećmi, podniesienia poziomu wykształcenia dzieci i młodzieży w celu przygotowania ich do życia w społeczeństwie, pomocy dzieciom i młodzieży w rozwiązywaniu trudności życiowych oraz pomocy materialnej w uzasadnionych przypadkach, przeciwdziałania alkoholizmowi, narkomanii oraz innym patologiom społecznym wśród dzieci i młodzieży, pedagogizacji rodziców, pomocy w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i życiowych.

2011. Specjany Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Jałowęsach
Powered by Joomla 1.7 Templates and website hosting reviews