Wiadomości dla rodziców

Drukuj

WYMAGANE DOKUMENTY PRZYJĘCIA DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM

Dokumenty należy składać w sekretariacie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Jałowęsach

 


 

Szkoła Podstawowa

» podanie rodziców

» orzeczenie Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego

» skrócony odpis aktu urodzenia

» karta zdrowia ucznia

» aktualne zdjęcie

 


 

Gimnazjum

» podanie rodziców

» orzeczenie Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego

» odpis skrócony aktu urodzenia

» karta zdrowia ucznia

» aktualne zdjęcie

» świadectwo ukończenia szkoły podstawowej

 


 

Szkoła Przysposabiająca do Pracy

  1. podanie rodziców
  2. orzeczenie Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego
  3. skrócony odpis aktu urodzenia
  4. karta zdrowia ucznia
  5. aktualne zdjęcie
  6. świadectwo ukończenia gimnazjum

 

 

2011. Specjany Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Jałowęsach
Powered by Joomla 1.7 Templates and website hosting reviews