Drukuj

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Jałowęsach istnieje od 1973r. Placówka była przeznaczona dla dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim. Powstała na wniosek Kuratorium Okręgu Szkolnego w Kielcach przy współudziale Wydziału Oświaty w Opatowie pod nazwą Państwowy Zakład Wychowawczy.

Jest on usytuowany w przepięknym zespole parkowo – pałacowym, którego obszar wynosi ok. 3 ha.

Pierwszym dyrektorem Placówki został Pan Tadeusz Jakubowski, natomiast funkcje kierownika internatu objęła Pani Anna Brożek. Inauguracja otwarcia Placówki nastąpiła 1 września 1973 r.

W szkole zorganizowano 3 oddziały, tzn. kl I, II i III, a w internacie 2 grupy wychowawcze.

W następnym roku zostało dobudowane skrzydło budynku z zapleczem kuchennym, magazynami oraz 2 sypialniami.

Przez 5 lat do Zakładu kierowani byli sami chłopcy, a w 1978 roku przybyły dziewczynki. Placówka stała się koedukacyjna.

W 1984 r. na podstawie zarządzenia Ministra Oświaty i Wychowania zmieniono nazwę Zakładu Wychowawczego na Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Jałowęsach.

Z dniem 1.01.1999 r. Starostwo Powiatowe w Opatowie stało się organem prowadzącym Placówkę, w skład którego weszły Specjalna Szkoła Podstawowa i Internat.

Od 1 września 2001 r. decyzją Starosty Opatowskiego utworzono Gimnazjum Specjalne, wchodzące w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Jałowęsach.

W przeciągu trzydziestu lat istnienia Ośrodka dyrektorami Ośrodka byli, tj.

  • Jakubowski Tadeusz (1973-1979)
  • Machała Stanisław (1979-1987)
  • Jakubowska Krystyna (1987-1992)
  • Urban Stefan (1992-1999)
  • Anna Wójtowicz (1999- 2013)

Każdy z dyrektorów był zaangażowany w życie szkoły. Przez swoją operatywność, starał się podnosić standard funkcjonowania placówki.

Od roku 1999 dokonano znaczącej modernizacji Ośrodka. Wymieniono okna, drzwi, położono płytki w łazienkach, na korytarzach, stołówce, w klasach i sypialniach. Wymieniono stary parkiet na panele. Wybudowana została oczyszczalnia ścieków. Dokonano kompleksowej modernizacji łazienek i bloku kuchennego. Sypialnie i klasy wyposażono w nowe meble, pomoce dydaktyczne, urządzona została pracownia komputerowa.

Od 2008 Placówka rozszerzyła swoją ofertę dydaktyczno – wychowawczą dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym.

2011. Specjany Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Jałowęsach
Powered by Joomla 1.7 Templates and website hosting reviews